fbpx

Информация за контакт

  • ж.к Хиподрума, ул. „Ами Буе“ № 57
  • София
  • България
  • тел: +359 2 427 02 41
  • факс: +359 882 940 161
  • е-поща: office@kam-market.bg

 

За контакти с Отдел Експанзия:

Ръководител отдел Стройтелство и Експанзия

Пламен Петков

+359890922337

plamen.petkov@kam-market.bg

Свържете се с нас

С попълване на регистрационната форма давам съгласието си личните ми данни да бъдат обработвани от „КАМ 2014“ ЕООД в качеството му на администратор на лични данни съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) за целите на подаване на рекламация/възражение/препоръка, свързани с дейността на дружеството.
Администраторът декларира, че ще обработва лични данни, спазвайки изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, както и че е взел подходящите технически и организационни мерки.
Запознат съм с правата си като субект на данни, описани подробно в секция “Защита на личните данни“ на Интернет сайта на дружеството- администратор: www.kam-market.bg, и с начина, по който мога да ги реализирам.
Запознат съм, че данните ми ще бъдат изтрити незабавно, след изпълнение на целта, за която са събрани, както и че няма да бъдат използвани за други цели извън посочената по-горе.

Субектите на лични данни могат да се запознаят подробно с правата си и начина, по който могат да ги упражнят, на Интернет сайта на администратора: www.kam-market.bg, секция „Защита на личните данни“.

Приемам условите за защита на личните данни.

Защита на личните данни