fbpx

Принципи на компанията

 

Нашето общество, околната среда и нашето предприятие непрекъснато се развиват. Поради това е необходимо да се приспособят и нашите основни принципи и приоритети на работа. В бъдеще ще ги надграждаме по три основни приоритета: растеж, придържане към законовите разпоредби (Compliance) и дългосрочна, устойчива дейност.

Като организация, която има и международна дейност, осъзнаваме мащабите  и общественото влияние. Дейността ни се ръководи от нашите фирмени принципи и принципите на поведение.

 • Основен принцип на нашата работа е удовлетвореността на потребителите.
 • Нашата позиция на пазара поддържаме чрез разумното съотношение цена-качество.
 • Всяка следваща година ние бележим устойчив ръст както чрез постоянна експанзия , така и  чрез непрекъснато подобряване както на визията, така и на процесите в  нашите магазини.
 • Като фирма, работеща с верига магазини, работим по специфична дискаунт система.
 • За нашия успех решаващи са кратките пътища за вземане на решения и опростените работни процеси.
 • Спазваме действащото право и вътрешнофирмените инструкции и процедури.
 • В нашата ежедневна работа носим осъзната икономическа, социална и екологична отговорност.
 • Справедливост и честност са основни изисквания към всеки служител в компанията.
 • Взаимно се уважаваме и подкрепяме.
 • Към споразумения и договори подхождаме с доверие.
 • Имаме добра работна атмосфера , характеризираща се както с признание и похвала, така и градивна критика.
 • Заобиколени сме с лоялни служители – във всеки отдел има добре обучени заместници за всички позиции.